Jdi na obsah Jdi na menu
 


co je to nedonošené dítě?:

Pokud je dítě nedonošené, znamená to že se narodilo předčasně.Obvyklý termín porodu je mezi 37. a 42. týdnem těhotenství, od 34 týdne se však děti rodí zdravé a bez komplikací. Problémy nastávají, pokud se dítě narodí dříve než ve 34. týdnu. Dítě, které se narodí před 24. týdnem nemá šanci na přežití. Největší komplikace u předčasně narozených dětí je problém s dýcháním, protože plíce nejsou plně vyvinuty a nemají látku "sulfaktant", který jim umožňuje normálně pracovat.

Příčiny špatného dýchání:

Jeden z důvodů, proč nedonošené děti mají potíže s dýcháním, je že plíce nejsou dostatečně vyvinuty a kryty tzv.surfaktantem, který umožňuje plicím správně pracovat, do 36. týdne. Nedonošené děti také mají vetší sklon k plicním zánětům. Další příčinou je dýchací přístroj, který sice dítěti pomáhá přežít, ale zároveň může plicím škodit.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Nedonošené děti patří k nejohroženějším

(marie hrudkova, 24. 7. 2008 10:16)


Předčasně narozené děti patří mezi nejvíce ohrožené infekcí RSV. Mají nedostatečně vyvinuté plíce a proto jsou k tomuto onemocnění značně náchylné. Preventivní očkování je v současnosti jedinou možností jak RSV infekci zvládnout, protože neexistuje vakcína.
Nejčastější příčinou infekcí dolních cest dýchacích u dětí do 2 let věku je respirační syncytiální virus (RSV). Závažný je nejen akutní průběh onemocnění způsobený tímto virem, ale i pozdní nemocnost v jeho důsledku.
Respirační syncytiální virus (RSV) je virus, který se pravidelně vyskytuje na celém světě. Ve střední Evropě, to znamená i v České republice, má sezónu od října do března.
RSV ohrožuje všechny děti a šíří se kapénkovou nákazou, ale i fyzickým kontaktem. Může způsobit závažné onemocnění dýchacích orgánů; proto jsou nejohroženější skupinou předčasně narozené děti s nedostatečně vyvinutými plícemi. Tyto děti totiž nemají vyvinutý vlastní imunitní systém (obranyschopnost) a na rozdíl od dětí donošených nezískaly ani obranu ve formě protilátek proti RSV od své matky. To jsou důvody, proč RS viróza může znamenat u nedonošených dětí vážné komplikace. Další rizikovou skupinou jsou děti s vrozenou srdeční vadou. Závažný je nejen akutní průběh onemocnění, ale i jeho pozdní následky. Pokud dítě prodělá RSV onemocnění, zvyšuje se u něj riziko vzniku astmatu v pozdějším věku.
Počáteční příznaky onemocnění připomínají běžnou infekci horních cest dýchacích s horečkou, rýmou a kašlem. Zhoršují se však, když se infekce začne šířit do plic. Mezi vážnější příznaky patří obtížné dýchání, pískoty až přestávky v dechu, může se objevit i bronchitida a pneumonie. Děti z rizikových skupin proto dostávají v období sezóny RSV jednou měsíčně injekci s protilátkou, celkově se jedná o 5 intramuskulárních injekcí.
Primář MUDr. Martin Čihař z neonatologického oddělení FN Na Bulovce uvádí, že v České republice byl program imunoprofylaxe RSV zahájen v roce 2000, děti s nejvyšším rizikem závažného průběhu nemoci jsou indikovány lékařem - neonatologem v perinatologických centrech a průběžně sledovány. Perinatologická centra indikují každoročně své pacienty v průběhu září. Referenčním pracovištěm je Koordinační centrum pro imunoprofylaxi RSV infekce, neonatologické oddělení FN Na Bulovce, primář MUDr. Martin Čihař.
Nejúčinnějším prostředkem v boji s RSV je v současné době imunoprofylaxe ohrožených skupin dětí; to je předčasně narozených dětí, dětí s chronickou plicní nemocí a dětí s vrozenou srdeční vadou. Imunoprofylaxe se provádí látkou s názvem palivizumab (Synagis). Jedná se o tzv. humanizovanou monoklonální protilátku, která se vyrábí rekombinantní technologií.
Podle světové zdravotnické organizace (WHO) RSV usmrcuje160 000 osob za rok a zvýšení povědomí o nebezpečí RSV a kroky k snížení výskytu této infekce tak mohou zachraňovat životy. Rodiče nedonošených dětí, které jsou nejvíce ohroženou skupinou, by měli proto být informováni o možnosti prevence infekce způsobené RSV ještě před začátkem jeho sezóny. Šance předčasně narozených dětí na zdravý vývoj do značné míry určuje kvalita spolupráce porodníka a neonatologa či pediatra a informovanost rodičů.